Kohti autenttista ääntä ja itseilmaisua

Lämpimästi tervetuloa kotisivuilleni!

Keskityn työssäni laulajana ja terapeuttina voimavarakeskeiseen ja traumasensitiiviseen lähestymistapaan, jossa ihmisen haavoittuvuuden ja herkkyyden nähdyksi tuleminen turvallisessa tilassa luo pohjan, jolle kaikki ihmiselle itselleen merkityksellinen ilmaisu ja vuorovaikutus rakentuu. Trauma- ja sukupuolisensitiivisessä työotteessani huomioin yksilöllisesti erilaiset keholliset, seksuaaliset, sukupuoliset ja äänelliset identiteetit. Jokainen voi tulla vastaanotolleni juuri omana itsenään omanlaisen kipunsa kanssa. Traumasensitiivisenä terapeuttina olen perehtynyt trauman erilaisiin kehollisiin ja hermostollisiin vaikutuksiin ihmisen psykofyysissosiaalisessa kokonaisuudessa.

Traumasensitiivisen äänikeho työskentelyn tavoitteena on auttaa yksilöä integroitumaan tavalla, jossa aiemmat traumakokemukset, vaille jäämiset ja selviytymisstrategiat eivät enää haittaa äänellistä ilmaisua ja oman aidon identiteetin todeksi ja täydeksi elämistä. Autenttinen Ääni&Keho -menetelmä® on kehitetty työvälineeksi tutustumismatkalla omaan aitoon itseen ja ääneen. Koen olevani etuoikeutettu saadessani toimia oppaana tällä tärkeällä matkalla kohti autenttista ääntä ja itseilmaisua!

Demian Seesjärvi

”Itsensä ja oman äänen kohtaamisen mahdollisuus, jota lämpimästi suosittelen.”